Nieuws2021-02-12T14:46:30+01:00

ARBE dienstverlening probeert cliënten, verwijzers en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen in onder andere de psychiatrische – en ambulante thuiszorg.

  • Afgelopen jaar heeft Covid-19 ook de (ambulante) zorg voor een groot deel bepaald. Naast dat het de maatschappij en ons als organisatie veel hinder en ongemak heeft bezorgd, heeft het ARBE ook iets positiefs gebracht. Binnen ARBE hebben de onderwerpen E-Health, samenwerking met derden, eenzaamheidsproblematiek en het vergroten van de digitale vaardigheden van onze cliënten regelmatig een prominente plek op de agenda gekregen. ARBE wil hierin graag iets voor haar cliënten en ketenpartners betekenen. In maart 2021 hebben we in samenwerking met ZCUR een subsidieaanvraag “stimuleringsregeling-ehealth-thuis” ingediend en deze is toegekend. Als ARBE vinden we het ook belangrijk om hierin zelf te investeren.Onlangs hebben we dan ook 300 Lenovo tablets aangeschaft welke we aan een groot deel van onze cliënten beschikbaar gaan stellen. Deze tablets mogen cliënten vrij gebruiken waardoor ze meer en beter kunnen communiceren met anderen, educatieve websites kunnen bezoeken en deel uit kunnen maken van de digitale wereld. ARBE zal de tablets voorzien van een aantal apps voor onder andere beeldbellen, DigiD, websites van gemeenten, apps gericht op dagstructuur, email etc. Ook ketenpartners zoals gemeenten, huisartsen, tandartsen, behandelaren en familie etc. kunnen vrij gebruik maken van communicatiemiddelen om cliënten via deze tablet te bereiken.We zijn bezig met de voorbereidingen om de eerste tablets op korte termijn uit te reiken. Uiteindelijk is het de wens van ARBE om alle cliënten de gelegenheid te bieden van deze tablets gebruik te maken.

Tablets

29/06/2021|

Ga naar de bovenkant