Tijdens “de week van de Eenzaamheid” zijn we feestelijk gestart met het uitreiken van een ruim aantal tablets. Deze worden door ARBE aan een groot deel van onze cliënten beschikbaar gesteld. Met veel enthousiasme en blijdschap werden de tablets in ontvangst genomen. Men kreeg individueel uitleg over de beeldbellen app. welke we binnen ARBE gebruiken. Daarnaast mag de tablet vrij worden gebruikt. Men kan hiermee goed externe contacten onderhouden, gebruik maken van de Corona app of inloggen via DigiD etc. Ook ketenpartners kunnen hiervan gebruik maken. De keuze is vrij.
ARBE wil daarnaast ook graag 20 tablets beschikbaar stellen voor cliënten van onze ketenpartners. Mochten jullie cliënten hebben die ook een tablet goed kunnen gebruiken om digitaal vaardiger te worden, eenzaamheid te doorbreken of om andere belangrijke redenen, mail me met een korte onderbouwing op vlaskamp@arbe.nl. OP is OP. Daarnaast gaat onze dank uit naar de heren van ZCUR. Zij hebben ons kundig begeleid in dit proces.