>> “Uitgaan van de eigen kracht van de cliënt.”

Eigen Regie en Herstel (ERH)

De meeste medewerkers binnen ARBE dienstverlening zijn opgeleid om te werken met de methodiek Eigen Regie en Herstel (ERH).
De ERH methode is een herstel ondersteunende methodiek en leert cliënten persoonlijke strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun psychiatrische/ psychische klachten kunnen beheersen en hun dagelijks leven kunnen oppakken. Motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en educatie liggen ten grondslag aan de ERH. ERH ondersteunt zelfmanagement van de cliënt en is gericht op het werken aan hersteldoelen. In de methodiek krijgt de cliënt inzicht in zijn/haar aandoening en de stress-kwetsbaarheid die deze aandoening met zich meebrengt. Sociale steun, steun-stress-kracht-kwetsbaarheid, omgaan met stress en rekening houden met kwetsbaarheid zijn belangrijke thema´s in de herstel ondersteunende methodiek.
De ERH trainer ondersteunt de cliënten bij het delen van ervaringen, het vergroten van inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden. De regie ligt bij de cliënt. De cliënt bereikt zijn doelen in samenwerking met mede cliënten, naasten, onze ervaringsdeskundige en hulpverleners.

ERH gaat uit van de eigen kracht van de cliënt. In 2019 gaat er een tweede groep van start om niet alleen ERH aan te bieden in de individuele begeleiding maar ook in groepsverband, waardoor cliënten elkaar kunnen aanmoedigen en steunen eigen kracht in te zetten in hun herstel.

ARBE dienstverlening is aangesloten bij het ERH netwerk waaraan Saxion en andere GGZ instellingen deelnemen.

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

Meest recente berichten