>>“We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them

Albert Einstein

Wie zijn onze doelgroepen?

ARBE heeft de kennis en ervaring in huis om diverse doelgroepen van dienst te zijn. Altijd laagdrempelig en met persoonlijke aandacht.

Denken in mogelijkheden
Wij geloven niet in ‘probleemgevallen’ of ‘moeilijke doelgroepen’ maar in mensen die ondanks hun beperkingen mogelijkheden hebben om te functioneren in de maatschappij. Door onze ruime ervaring in de psychiatrie, hebben wij veel kennis en kunde m.b.t. mensen met diverse psychiatrische en/of psychische klachten. Daarnaast zijn we praktisch ingesteld en helpen we mensen met het zoeken naar oplossingen voor de psychosociale problemen als schuldenproblematiek, huisvesting etc.

Ondersteuning van cliënt én mantelzorger
Ook als familielid of verzorger van iemand met psychiatrische of psychische belemmeringen kunt u een beroep op ons doen. Zo bieden wij u praktische of psychische hulp om u te ontlasten. Wij ondersteunen u bij het organiseren van de mantelzorg. Ook kunnen wij u beter leren omgaan met de beperkingen van de te begeleiden persoon. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar uw eigen welzijn. Want daar gaat de omgeving maar al te gemakkelijk aan voorbij.

Opdrachtgevers

 • 14 Twentse gemeenten / WMO Maatwerkvoorzieningen
 • Gemeenten (sociale diensten, afdelingen gericht op werk en inkomen)
 • Sociale werkvoorzieningen
 • UWV
 • Re-integratiebedrijven
 • Outplacement organisaties
 • Verzekeringsmaatschappijen gericht op arbeidsongeschiktheid
 • Middelbaar en hoger beroepsonderwijs (stages, leerwerkplekken)
 • Werkgevers
 • Zorginstellingen
 • Reclassering