>> Meer leven met minder

Hoarding-team

Sinds begin 2019 hebben we binnen ARBE een hoarding-team. Dit team houdt zich bezig met cliënten met Hoarding-problematiek. De vraag naar deze gespecialiseerde begeleiding is groot. In Twente is er nog weinig kennis en ervaring m.b.t. deze doelgroep. Vanuit het team willen we ons m.b.t. deze problematiek blijven ontwikkelen zodat we onze cliënt gericht kunnen ondersteunen. De kennis wordt regelmatig bijgeschoold . Bij de begeleiding werkt ARBE nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeenten en / of woningbouwverenigingen. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise.

Hoarding-problematiek (ook wel verzamelstoornis) is een meervoudige psychiatrische aandoening waarbij mensen vaak de chronische behoefte hebben om spullen te verzamelen en om zich  heen  te hebben.

In veel gevallen kan er sprake zijn van een impulsprobleem (drang tot meenemen van spullen), een obsessief compulsief probleem (moeite met weggooien van spullen, alles heeft een waarde), een informatieverwerkingsprobleem (overmatige gedetailleerdheid en planningsprobleem). Vaak is er sprake van een  beperkt ziekte-inzicht. In de praktijk zijn het veelal mensen met een combinatie van psychiatrische ziektebeelden die in een overvol huis leven. Het gevolg is vaak overlast en regelmatig een ongezonde en mogelijk gevaarlijke woonsituatie voor de bewoner en diens omgeving. Mensen zijn vaak moeilijk te motiveren om afscheid te nemen van hun bezittingen.

Bij aanvang van de zorg vanuit ARBE wordt er vanuit de begeleiding gezamenlijk met de cliënt een plan van aanpak gemaakt om tot het gewenste resultaat te komen. Hierin volgen we de richtlijnen van de GGD. De begeleider voert de regie. Tijdens de contactmomenten gaat de begeleider samen met de cliënt uitvoering geven aan het plan van aanpak. Hierbij heeft de begeleider altijd oog voor de psychiatrische / psychische problematiek.

Wilt u meer weten over bovengenoemde dan kunt u contact opnemen via hoarding@arbe.nl of telefonisch contact opnemen met Esmee Vlaskamp (06-29347490).

ARBE dienstverlening

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Meest recente berichten