>> Meer leven met minder

Hoarding-team

Sinds begin 2019 hebben we binnen ARBE een hoarding-team. Dit team houdt zich bezig met cliënten met Hoarding-problematiek. De vraag naar deze gespecialiseerde begeleiding is groot. In Twente is er nog weinig kennis en ervaring m.b.t. deze doelgroep. Vanuit het team willen we ons m.b.t. deze problematiek blijven ontwikkelen zodat we onze cliënt gericht kunnen ondersteunen. De kennis wordt regelmatig bijgeschoold . Bij de begeleiding werkt ARBE nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeenten en / of woningbouwverenigingen. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar: https://www.arbehoarding.nl/

ARBE dienstverlening

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

Meest recente berichten