De komende twee jaar zullen we vanuit ARBE een bijdrage leveren aan het KFZ project ‘Gemeenschappelijke taal en Warme overdracht in de forensische keten’.

Wat houdt het in?

Voor Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) onderzoeken en ontwikkelen Metis Zorg, FPC Rooyse Wissel en Utrecht University of Applied Sciences samen met veldpartners de komende jaren de problemen op gebied van informatie-uitwisseling en overdracht in de forensische keten, een belangrijk onderdeel uit het kwaliteitskader forensische zorg (kwaliteitskaderfz.nl).