>> Sterk in mensenwerk

Missie

Veel mensen ondervinden in het dagelijkse leven hinder van psychiatrische klachten en/of verstandelijke beperkingen. ARBE dienstverlening biedt deze mensen laagdrempelige zorg, gericht op haalbaar herstel en participatie in de samenleving. Daar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte oplossingen en een persoonlijke benadering. Door onze brede psychiatrische kennis en ervaring en platte organisatiestructuur kunnen wij de klant daadkrachtig, pragmatisch en outreachend begeleiden op een wijze die het beste bij zijn of haar specifieke behoeften past. Hierbij kunnen een viertal kernactiviteiten worden onderscheiden; (langdurige) psychiatrische thuiszorg, (kortlopende) trajectbegeleiding, dagactiviteiten en forensische zorg.

Visie

Ook in de toekomst zal ARBE dienstverlening een stabiele zorginstelling zijn, die een scala aan activiteiten en producten biedt voor klanten met een psychiatrische aandoening en/of verstandelijke beperking . Wij zijn een organisatie die creatief, snel en daadkrachtig kan inspelen op individuele zorgvragen en veranderingen in de zorgmarkt. Om dit te bewerkstelligen wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen van het takenpakket passende bij de maatschappelijke ontwikkelingen.