Psychiatrische- en ambulante thuiszorg

Psychiatrische thuiszorg
Mensen met onder andere organisatie- en/of regieproblemen als uitvloeisel van psychiatrische of psychische problemen kunnen bij ARBE terecht voor ondersteuning in hun dagelijkse functioneren.

Lees meer

De Participatie-werkplaats

Voor en door de doelgroep
Ons motto is ‘voor en door de doelgroep’. Dit houdt in dat we voor onze doelgroep, die het vaak financieel niet breed heeft of door beperkingen iets niet kan, allerlei activiteiten uitvoeren…

Lees meer

Forensische zorg

Zorg op maat
Het bijzondere van de Forensische Zorg is dat hulp wordt geboden aan mensen met psychische/ psychiatrische problemen en/of sociaal maatschappelijke problematiek die daarnaast ook delicten…

Lees meer

Eigen Regie en Herstel (ERH)

Eigen kracht
De ERH methode is een herstel ondersteunende methodiek en leert cliënten persoonlijke strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun psychiatrische / psychische klachten kunnen beheersen en hun dagelijks leven…

Lees meer

Hoarding-team

Meer leven met minder
Hoarding-problematiek (ook wel verzamelstoornis) is een meervoudige psychiatrische aandoening waarbij mensen vaak de chronische behoefte hebben om spullen te verzamelen en om zich heen te hebben.

Lees meer

Jeugd

Prettig en veilig opgroeien
Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kun je terecht bij het Jeugdteam van ARBE.

Lees meer

ARBE: Sterk in mensenwerk
Begeleiden, adviseren en communiceren is mensenwerk. Juist dát is ons sterke punt. De mens staat centraal. ARBE staat voor daadkracht en een praktische, persoonlijke aanpak. U kunt rekenen op onze goed opgeleide professionals met vaak jarenlange ervaring. Kwaliteit zonder opsmuk.

Alles onder één dak: dat garandeert korte lijnen en een gedegen aanpak met een duurzaam resultaat. ARBE werkt daarnaast nauw samen met diverse instanties en zorginstellingen binnen de regio. Wij besteden veel aandacht aan samenwerking, maatwerk en feedback. Het beste in mensen naar boven halen, is ons doel. Denken in mogelijkheden is ons uitgangspunt.

ARBE: betrouwbaar en deskundig
Ons team bestaat uit professionals met ruime ervaring in de psychiatrische zorg, sociaal pedagogische hulpverlening en het maatschappelijk werk. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ADHD en met mensen met persoonlijkheids-problematiek.

ARBE: professioneel georganiseerd

>> Sterk in mensenwerk

Samen met de cliënten aan de slag

Bij ARBE dienstverlening zijn we al jarenlang gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychiatrische of psychische problemen. De laatste jaren zien we echter dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kiezen voor ambulante begeleiding van ARBE dienstverlening. Met onze jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening treden we proactief en daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen. Altijd vanuit een persoonlijke en nuchtere benadering.

We houden ons bezig met uiteenlopende trajecten, van korte interventies tot structurele zorg voor cliënten. Onze achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde zetten we dagelijks in voor cliënten en vaak ook voor hun gezin en huishouding. ARBE werkt succesvol samen met en in opdracht van gemeentes, justitie, sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en zorgverzekeraars. Ook zijn we actief in netwerken met onder meer psychiatrische instellingen, verwijzers en (huis)artsen.

Typisch ARBE

 • Professioneel

 • Daadkrachtig

 • Duidelijk

 • Klantgericht

 • Korte lijnen

 • Persoonlijke benadering

Op welke levensgebieden kan ARBE ondersteuning bieden?

 • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

 • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

 • Administratie: postbeheer en archivering etc.

 • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

 • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

 • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

 • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

 • Welzijn

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over financiën, huisvesting, administratie, dagindeling of dagbesteding.

ARBE dienstverlening inschakelen?

Waarmee kan ARBE dienstverlening u helpen? Bel ons op 074 291 77 30.

U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen of via uw contactpersoon laten doorverwijzen. We nemen z.s.m. contact met u op.

Of maak een afspraak!

ARBE werkt onder andere met:

 • Verzekeringsmaatschappijen gericht op arbeidsongeschiktheid

 • Middelbaar en hoger beroepsonderwijs (stages, leerwerkplekken)

 • Werkgevers

 • Zorginstellingen

 • Reclassering

Download onze app

Psychiatrische ziektebeelden/
symptomen in één oogopslag

ARBE dienstverlening heeft een gratis app op de markt gebracht waarin snel en overzichtelijk de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden/symptomen met een omschrijving terug te vinden zijn. Wij hopen hiermee wijkverpleegkundigen, indicatiestellers WMO, regisseurs WMO, wijkteams, opdrachtgevers, belangstellenden etc. een overzichtelijk naslagwerk/hulpmiddel aan te bieden. Deze gratis app is nu te downloaden via de Playstore (Android) en de Appstore (iOS).