>> Niets is ons te gek!

Psychiatrische – en ambulante thuiszorg

Psychiatrische thuiszorg
Mensen met onder andere organisatie- en/ of regieproblemen als uitvloeisel van psychiatrische of psychische problemen kunnen bij ARBE terecht voor ondersteuning in hun dagelijkse functioneren. Het gaat hier om mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. Niet alleen bij praktische, dagelijkse zaken, maar ook in hun psychisch welzijn. ARBE kan deze combinatie bieden dankzij jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg.
ARBE is een netwerkorganisatie die samenwerkt met diverse instellingen binnen de regio.

Ondersteuning voor mantelzorgers
Ook de familie of verzorgers van deze cliënten kunnen een beroep op ons doen voor ondersteuning. Zo bieden wij bijvoorbeeld praktische en/of psychische hulp aan mantelzorgers die belast zijn met de zorg om een familielid of naaste met psychiatrische problematiek. ARBE geeft mantelzorgers de kans even tijd voor zichzelf te nemen en de zorg tijdelijk uit handen te geven. Ook kunnen wij hen beter leren om te gaan met de beperkingen van hun familielid of naaste. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het welzijn van de mantelzorger. Want daar gaat de omgeving maar al te gemakkelijk aan voorbij. Wat kan en mag men van een mantelzorger verwachten? En waar stelt u uw grenzen?

Levensgebieden
De ambulante begeleiding is mogelijk in alle levensfasen en op meerdere levensgebieden. Het doel van psychiatrische thuiszorg is zelfredzaamheid op diverse levensgebieden in stand houden of te vergroten. Een ander doel van deze ambulante begeleiding is het laten toenemen van zelfvertrouwen en welbevinden.

Belangrijke peilers zijn wonen, werk/onderwijs en relaties. Als u problemen heeft met regie, organisatie en/of uitvoering, helpt ARBE u mee om zaken weer op orde te krijgen. Minstens zo belangrijk is dat u inzicht krijgt in het ontstaan van uw problemen zodat u deze in de toekomst mogelijk kunt voorkomen.

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Meest recente berichten