>> Samen aan de slag

Zorg in Natura

Zorg in Natura is zorg die door de zorgverlener is verleend en via uw gemeente of het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed.

Hoe vraag ik Zorg in Natura aan?

 • U heeft een indicatie van uw gemeente of het CIZ nodig.
 • Uw gemeente of het CIZ stelt de hoeveelheid zorg,welke u nodig heeft, vast.
 • U kiest voor ZIN (Zorg In Natura).
 • Uw gemeente of het zorgkantoor kent ZIN toe.
 • U maakt een keuze voor uw zorgaanbieder.
 • De kosten worden rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed.
 • Eventuele eigen bijdrage wordt door het CAK bij u geïncasseerd.

Afspraken met een zorgaanbieder
U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend.
U kiest zelf welke zorgaanbieder u de zorg zal leveren. Meestal wordt dat bij de indicatiestelling al gevraagd.

U heeft hulp nodig bij het kiezen van een zorgaanbieder
Als u nog geen keuze heeft gemaakt voor een zorgaanbieder dan kan uw gemeente of het zorgkantoor u daarbij helpen.

Meerdere zorgaanbieders
Als u niet in een instelling verblijft, hoeft u niet al uw zorg bij één en dezelfde aanbieder te betrekken. Het staat u vrij om een deel van uw zorg bij de ene aanbieder in natura te betrekken en een ander deel (ook in natura) bij de ander.

Eigen bijdrage
Voor de meeste vormen van langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het maakt niet uit of u een persoonsgebonden budget heeft of gebruikmaakt van zorg in natura. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage van iedere burger in Nederland vastgesteld op € 19,00 per 4 weken. Het CAK int de eigen bijdrage. Heeft u vragen over de eigen bijdrage, neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800-1925 of kijk op www.hetcak.nl.

Ondersteuning door ARBE

Wij kunnen ons voorstellen dat het aanvragen van begeleiding en/of dagactiviteiten een ingewikkelde materie voor u is. Indien gewenst, ondersteunen wij u bij het aanvragen van begeleiding en/of dagactiviteiten. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht mits u voor ARBE kiest als zorgaanbieder.

PGB

De regie over uw zorg in eigen handen
U wilt zelf uw zorg regelen? En beslissen wie, wanneer, waar en hoe u zorg krijgt? Dan is het Persoonsgebonden budget (PGB) misschien iets voor u. Uw geld wordt gestort op uw rekening bij de SVB en u koopt met dit geld zelf zorg in. De SVB draagt zorg voor de administratieve lasten.

PGB-AWBZ
, voor behandeling, verzorging, begeleiding, verpleging en (tijdelijk) verblijf.

De AWBZ biedt ondersteuning wanneer u:

 • hulp nodig heeft bij persoonlijke verzorging
 • verpleegkundige zorg nodig hebt
 • begeleiding nodig heeft bij dagelijkse activiteiten
 • kortdurend in een andere omgeving moet verblijven
 • langdurig in een andere omgeving moet verblijven
 • behandeling nodig heeft

PGB-houder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen PGB
Een PGB brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.
Het PGB is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg. Als budgethouder bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen PGB. Sinds 1 januari 2015 wordt uw PGB geld gestort op rekening van de SVB. Zij regelen de administratie en uitbetaling.

Eigen bijdrage
Voor de meeste vormen van langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het maakt niet uit of u een persoonsgebonden budget heeft of gebruikmaakt van zorg in natura. Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor iedere burger in Nederland vastgesteld op € 19,00 per 4 weken.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage, neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800-1925 of kijk op www.hetcak.nl

Hoe vraag ik begeleiding / Maatwerkvoorziening aan?

 • U neemt contact op met het WMO loket in uw gemeente.
 • Het WMO loket van uw gemeente brengt uw hulpvraag in kaart door met u in gesprek te gaan.
 • Uw gemeente zal beoordelen of u gebruik kunt / dient te maken van voorliggende voorzieningen.
 • Indien u geen gebruik kunt maken van voorliggende voorzieningen, kan de gemeente een maatwerkvoorziening inzetten.
 • ARBE heeft een raamcontract met alle 14 gemeenten in Twente. De maatwerkvoorziening kan bij ARBE worden afgenomen.
 • ARBE heeft een raamovereenkomst met 8 gemeenten in de Achterhoek.
 • Zodra u bij ARBE bent aangemeld, nemen we binnen 3 dagen contact met u op voor een intakegesprek.
 • Na het intakegesprek krijgt u een begeleider toegewezen waarbij we rekening proberen te houden met uw wensen.
 • De begeleiding start waarbij we uitgaan van de gestelde resultaten door u en uw gemeente.
 • De gemeenten zullen de trajecten blijven monitoren waarbij we terugkoppelingen kunnen geven.
 • Vanzelfsprekend houden we rekening met uw privacy!

Ondersteuning door ARBE
Wij kunnen ons voorstellen dat het aanvragen van een Maatwerkvoorziening / begeleiding ingewikkelde materie is!

Indien gewenst kunnen we u adviseren en waar mogelijk ondersteunen.