>> Als de jeugd de toekomst heeft, dan moet je er ook goed voor zorgen.

Loesje

ARBE Jeugd

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kun je terecht bij het Jeugdteam van ARBE. Het Jeugdteam is er voor kinderen van 0-18 jaar en hun gezin.

Het Jeugdteam van ARBE biedt jeugdzorg en gezinsbegeleiding vanuit de WMO. Vanuit onze doelgroep (psychiatrie) komen wij regelmatig kinderen tegen wiens ouders kampen met psychiatrische problematiek. Dit worden ook KOPP/KOV kinderen genoemd. Dit staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen. Het kan om één of beide ouders/opvoeders gaan.

Waar kunnen we bij ondersteunen?
Onze ondersteuning richt zich op jeugdigen, ouders en/of gezinssituaties. We leveren planbare zorg, op doordeweekse dagen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie waarbij er op andere momenten zorg geleverd moet worden, dan onderzoekt de medewerker van het Jeugdteam passende alternatieven.
Het Jeugdteam beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke expertise en heeft daarnaast kennis van de psychiatrie en kinderen met een beperking.
Onze zorg richt zich o.a. op:
– Het vergroten en versterken van het sociale netwerk
– Versterken van draagkracht
– Vergroten van opvoedcompetenties
– Stimuleren van ontwikkelingsvaardigheden
– Aanleren van sociale vaardigheden
– Vergroten van assertiviteit en weerbaarheid
– Het geven van voorlichting en advies bij opvoedingsvragen
– Signaleren binnen het gezin

Onze werkwijze
Wanneer de aanmelding binnenkomt, plannen we op korte termijn een kennismakingsgesprek. Wij werken namelijk zonder wachtlijst.
Wanneer blijkt dat onze ondersteuning passend is, worden er vervolgafspraken gemaakt. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij het gezin centraal staat. We kijken hierbij vooral naar wat het gezin zelf kan en wat het eigen netwerk kan betekenen. Het gezin krijgt twee hulpverleners als vast aanspreekpunt.

Voor vragen en/of aanmeldingen kun je contact opnemen met Teuntje Groteboer (06-30332159 – teuntje@arbe.nl) of Esmee Vlaskamp (06-29347490 – info@arbe.nl).

ARBE dienstverlening

ARBE Jeugd kan ondersteuning bieden bij de volgende hulpvragen

  • Het geven van voorlichting en advies aan ouders/opvoeders bij opvoedingsvragen en de problematiek die ouders/opvoeders tegenkomen in de opvoeding.

  • Het voorkomen en oplossen van problemen die ouders tegenkomen tijdens de opvoeding van jeugdigen

  • Vergroten en versterken van het sociale netwerk van ouders / jeugdigen.

  • Versterken van draagkracht van ouders/opvoeders

  • Vergroten van de opvoedcompetenties van ouders/opvoeders

  • Stimuleren van ontwikkelingsvaardigheden

  • Aanleren van sociale vaardigheden / vergroten van assertiviteit en weerbaarheid

  • Signalering

     

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Meest recente berichten