>> Als de jeugd de toekomst heeft, dan moet je er ook goed voor zorgen.

Loesje

ARBE Jeugd

Sinds de transitie WMO in 2015, is ARBE vanuit gemeenten regelmatig benaderd om gezinnen en jeugdigen te begeleiden vanuit de WMO. Vanuit deze vraag zijn een aantal medewerkers van ARBE dienstverlening inmiddels opgeleid om jeugdigen te begeleiden. Het team bestaat op dit moment uit drie medewerkers die allen SKJ geregistreerd zijn.

ARBE Jeugd biedt jeugdzorg en gezinsbegeleiding vanuit de WMO. De begeleiding richt zich zowel op enkelvoudige als meervoudige problematiek. Het is van belang dat ouders/opvoeders openstaan voor de begeleiding. De (gezins)begeleiding kan worden ingezet om ouders te ondersteunen bij de opvoeding en om een optimale ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen.

Er is een specialistisch behandelaar betrokken. De medewerker van ARBE stemt met de specialistisch behandelaar af over de in te zetten methodiek van begeleiding.

Voor vragen en of aanmelding

Marinka Baake| 06 15 63 44 61 | marinka@arbe.nl

Administratie ARBE | 074 2917730 | info@arbe.nl

ARBE dienstverlening

ARBE Jeugd kan ondersteuning bieden bij de volgende hulpvragen

  • Het geven van voorlichting en advies aan ouders/opvoeders bij opvoedingsvragen en de problematiek die ouders/opvoeders tegenkomen in de opvoeding.

  • Het voorkomen en oplossen van problemen die ouders tegenkomen tijdens de opvoeding van jeugdigen

  • Vergroten en versterken van het sociale netwerk van ouders / jeugdigen.

  • Versterken van draagkracht van ouders/opvoeders

  • Vergroten van de opvoedcompetenties van ouders/opvoeders

  • Stimuleren van ontwikkelingsvaardigheden

  • Aanleren van sociale vaardigheden / vergroten van assertiviteit en weerbaarheid

  • Signalering

     

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Meest recente berichten