>> Onmogelijk betekent alleen maar dat je de oplossing nog niet gevonden hebt.

Trajectbegeleiding

Als u in een re-integratietraject zit via een werkgever, een instantie of het UWV, is het belangrijk dat u zich gesteund weet door professionele begeleiders. Een eerste stap is; helder in beeld te krijgen wat er aan de hand is. Dat is niet eenvoudig als er meerdere problemen spelen, bijvoorbeeld zowel op psychisch, psychiatrisch als op sociaal vlak. ARBE helpt u systematisch meer inzicht hierin te krijgen.

Maatwerk
De volgende stap is dat we met u een plan van aanpak opstellen. Realistisch en resultaatgericht, toegesneden op uw situatie. Dat is maatwerk. Soms kan een gerichte training op het gebied van communicatie of assertiviteit de oplossing bieden. Soms is ondersteuning bij psychiatrische, psychische en/of sociale problemen de juiste weg. ARBE kan u begeleiden naar passende hulpverlening. Ook is het mogelijk u snel weer op het juiste spoor te helpen door schuldhulpverlening op te starten.

Duur
ARBE biedt zowel kortdurende als langdurige trajectbegeleiding. Kortdurende trajectbegeleiding heeft veelal betrekking op re-integratie en werkgerelateerde situaties. Langdurige trajectbegeleiding is intensief en vaak gericht op psychische, psychiatrische en/of sociale problemen. Een voorbeeld van zo’n traject is psychiatrische thuiszorg.

ARBE dienstverlening

Op welke levensgebieden kunnen wij ondersteuning bieden?

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Waar andere organisaties stoppen, gaat ARBE verder.

E. van E.

Van dichtbij kunnen zien hoe mensen door begeleiding van ARBE weer terug kunnen komen in de maatschappij.

PH. S.

De activiteiten bij de Participatie- werkplaats geven mij weer structuur in mijn dagelijkse leven.

H.J. V.

Ik vond het erg prettig dat ik volledig betrokken werd bij het plan van aanpak.

M. ter B.

Door ARBE dienstverlening ben ik positief veranderd.

H. vd B.

Meest recente berichten