In 2015 heeft ARBE in overleg met de Samen14 de Multiculturele dagbesteding overgenomen van een collega aanbieder in Twente. Om redenen moesten zij de activiteiten staken. Het was een hele klus om de dagbesteding om te toveren naar Nederlandse maatstaven waarin er geen ruimte meer was voor o.a. maaltijdverstrekkingen en andere “lokkertjes”. Uiteindelijk bleef er een groepje cliënten over die tevreden waren over de geboden activiteiten en voorzieningen. We hebben de afgelopen jaren met respect voor ieders achtergrond dagbesteding geboden in een groep voor vrouwen en een groep voor mannen. Helaas moeten we na 6 jaar constateren dat de aanwas in de beide groepen onvoldoende is om kwaliteit te leveren en daarnaast een rendabele bedrijfsvoering te hebben. In de evaluatie komt naar voren toe dat helaas veel cliënten kiezen voor de “betere” voorzieningen bij andere organisaties. Hierin kunnen en willen we niet concurreren. Besloten is om onze Multiculturele dagbesteding te sluiten met ingang van 1 januari 2022. Huidige cliënten proberen we binnen onze Participatiewerkplaats te herplaatsen. Vaak zal dit niet mogelijk zijn. Deze cliënten worden, in overleg met de cliënt, de komende maanden aan betrouwbare collega organisaties overgedragen.