Bijna een jaar geleden kwam ARBE in het nieuws m.b.t. een onderzoek van FTM over winsten in de zorg. Naar aanleiding van dit artikel kregen we veel steunreacties waarvoor alsnog mijn dank. Ook heeft de Samen14 / sociale recherche een langdurend intensief onderzoek laten uitvoeren naar de financiële situatie / structuur van ARBE over de afgelopen jaren. Dit onderzoek is in maart 2020 afgerond. In het eindgesprek met hen is naar voren gekomen dat ARBE haar financiële zaken goed op orde heeft en dat de resultaten o.a. zijn geboekt door goed ondernemerschap en efficiënte bedrijfsvoering. Van fraude, in welke zin dan ook, is geen sprake. Door de Corona periode hebben we dit nieuws uitgesteld tot nu.