Via het Leger des Heils, de Protestantse Kerk Hengelo en via een inzameling onder de medewerkers hebben we goed gevulde kerstpakketten kunnen verdelen onder 55 cliënten van ARBE dienstverlening.