Voor de deelnemers van onze dagbesteding wordt er individueel naar alternatieven gezocht.
Via de telefoon, e-mail of videobellen worden de contacten onderhouden en wordt er op afstand een dag-invulling gemaakt.
Een alternatief dat wij op afstand aanbieden is het aan huis bezorgen van materialen en instructies om thuis een dagbesteding te hebben.