Wat verandert er in 2019?

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

  • We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
  • Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.