Nieuwe commissaris RvC

Met ingang van 31 december 2018 zal de heer H.B.J. Janssen uit dienst treden als lid van de RvC.  We danken hem voor zijn inzet voor ARBE.

Met ingang van 1 januari 2019 zal de heer J. Dijkers toetreden tot de RvC van ARBE.

2018-12-13T13:11:37+00:00