Eind vorig jaar hebben onze medewerkers Raymond Wegdam, Henri Snippers en onze administratie zich wederom ingezet om kerstpakketten aan te vragen voor onze cliënten. Deze pakketten hebben we gekregen van Parochie ‘De Goede Herder’ uit Hengelo en van het Leger des Heils. Daarnaast heeft Stichting Present ook een aantal kerstpakketten beschikbaar gesteld. Bedankt hiervoor!

In de afgelopen weken hebben medewerkers een aanvraag kunnen doen voor een pakket bij onze administratie. In de afgelopen dagen zijn er al verschillende pakketten richting cliënten gegaan die het erg hard nodig hebben in deze tijd. Dit wordt erg gewaardeerd!